บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัด

ประกอบธุรกิจทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบ  Content Management System , e-Commerce , Community , Portal Site , Application on mobile ,Web App และฝึกอบรมให้ความรู้กับองค์กรต่างๆ มากมาย ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา ให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตรงกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสากลได้มากที่สุด 

โดยทางบริษัทได้รองรับระบบการทำงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านบน Web Based Application ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง อาทิเช่น

- ระบบบริหารเนื้อหาภายในไซต์ CMS (Content Management System)

- ระบบการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  (Permission) 

- ระบบการลงทะเบียน (Registration) 

- ระบบบริหารจัดการผู้ลงทะเบียน (User Account) 

- ระบบร้านค้าออนไลน์ (e-Store Online)

- ระบบการส่งเมล์ลูกค้า (Mailing List Newsletter)

- ระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Online)

รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

งานด้านการพัฒนาระบบ Web Application

ทีมงาน มืออาชีพที่มีความชำนาญในเทคโนโลยีของ DotNetNuke มามากกว่า 20 ปี กับผลงานด้านการพัฒนาระบบตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ และเว็บไซต์ในรูปแบบ e-Commerce , Content Management System ,การพัฒนาและออกแบบระบบงาน , การฝึกอบรม ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายหลายโครงการ ด้วยความพร้อมในเทคโนโลยี และบุคลากรทุกท่าน จึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถให้บริการด้านต่างๆ แด่ท่านให้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Bighead Team